Instrukce a operační kód

… a když na vás o půlnoci zakřičím: „C3h!“, tak vy vyskočíte!

Jistě jste se v předchozích kapitolách dívali na to, jaké kódy patří k jakým instrukcím a zaujalo vás, že „MVI A, něco“ má vždycky první bajt 3Eh. (Cože? Nevšimli? Nezaujalo? A zvážili jste, že byste se místo assembleru učili třeba Javu?)

Nebo taková instrukce MOV – ať už je jakákoli, je její kód vždycky mezi 40h a 7Fh. Má to svoji logiku. Schválně, podívejte se sami (ten program je naprosto nesmyslný, proto se nedívejte, co dělá, ale jak je přeložený!)

Dá se v tom vypozorovat určitá pravidelnost, že? Instrukce MOV obecně vypadá totiž po jednotlivých bitech takto:

0 1 d d d s s s

Trojice bitů D a S kódují jednotlivé registry (D = cílový, S = zdrojový). Registry jsou kódované následujícím způsobem:

R2 R1 R0 Registr
0 0 0 B
0 0 1 C
0 1 0 D
0 1 1 E
1 0 0 H
1 0 1 L
1 1 0 M
1 1 1 A

Dva nejvyšší bity jsou 0 a 1. Pokud má instrukce nejvyšší dva bity takto nastavené, ví dekodér instrukcí, že jde o MOV, že se bude přesouvat z registru do registru, a informaci o tom, ze kterého do kterého najde v bitech 5-3, resp. 2-0. (Ano, je tu výjimka – přesun z registru M do registru M není možný a operační kód, který by taková instrukce měla (76h) je vyhražen pro jinou instrukci.)

Co třeba instrukce s takovýmhle bitovým obrazem?

0 0 d d d 1 1 0

Možné kódy jsou 06h, 0Eh, 16h, …, 3Eh. Tato bitová kombinace říká dekodéru, že se jedná o instrukci MVI, tedy přesun následujícího bajtu do některého z registrů. Který registr to bude, to je opět zakódované v operačním kódu – jsou to ty tři bity „d“.

A co takováhle instrukce?

0 0 d d d 0 1 0

Možné kódy jsou 04h, 0Ch, 14h, …, 3Ch. Tentokrát se jedná o instrukci INR a v operačním kódu je opět určeno, o jaký registr půjde.

Když se podíváte do tabulky instrukcí, zjistíte, že instrukce nejsou rozmístěny nahodile. V první čtvrtině (00-3Fh) jsou nejrůznější přesuny, rotace, inkrementace a dekrementace. Druhá čtvrtina (40h-7Fh) patří přesunům (MOV), třetí třetina (80h-BFh) obsahuje aritmetické instrukce, které pracují s registry (ADD, ADC, …) a poslední čtvrtina (C0h-FFh) obsahuje převážně skoky, operace s přímým operandem a operace se zásobníkem.

Takováto výstavba instrukcí je dána potřebou mít co nejjednodušší dekodér. Později, až se podíváme na operační kódy procesorů 6502 nebo 680x, zjistíme, že jsou v dodržování tohoto principu mnohem důslednější a že i přes své zdánlivé limity nabízejí programátorovi mnohem větší svobodu.

Příspěvek byl publikován v rubrice 8080, Z80. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *