Instrukce 8080 – aritmetika

Je to počítač, ne? Tak to má taky počítat!

Procesor samosebou není živ jen přesouváním dat tam a zpátky. Občas taky musí něco spočítat. K tomu mu slouží aritmetické instrukce pro sčítání, odčítání a porovnání. (Kde je násobení, dělení a hyperbolický sinus? Dozvíte se později!)

ADD

Instrukce ADD r vezme obsah v osmibitovém registru r (tedy A, B, C, D, E, H, L nebo M, což je ve skutečnosti obsah paměti, ale to už jsem psal asi pětkrát…) a přičte ho k registru A. Výsledek sčítání uloží do registru A. Pokud vám připadá, že se registr A používá nějak často, tak se vám to nezdá, je to opravdu tak, a protože se k němu vztahují skoro všechny aritmetické i logické instrukce, tak se mu říká „akumulátor“.

Po sčítání nastaví patřičně příznaky S, Z, AC, P a CY – viz popis funkce příznaků v minulé lekci.

Pojďme se podívat na pár příkladů sčítání a toho, jak ovlivní příznaky. Všechna čísla budou hexadecimálně.

Sčítanec 1 Sčítanec 2 Výsledek S Z AC CY Poznámka
03 05 08 0 0 0 0 Nic zvláštního, vešli jsme se dokonce do jedné pozice
09 08 11 0 0 1 0 Při sčítání bylo třeba přenést jedničku z nejnižší pozice do vyšší
FF 01 00 0 1 1 1 Výsledek je 0 (Z), přetekl rozsah registru (CY) a přenášela se jednička mezi čtveřicemi bitů (AC)
F0 05 F5 1 0 0 0 Pokud používáme aritmetiku se znaménkem, tak je výsledek záporný (S)

Se znaménkem…?

Jak to vlastně je, když chceme použít místo čísel bez znaménka (0-255) čísla se znaménkem (-128 až 127)? Kde to dáme procesoru najevo? Odpověď zní: Nikde! Procesoru to je úplně jedno. Vezměme si poslední řádek z předchozí tabulky. Pokud se bude jednat o čísla bez znaménka, tak sčítáme hodnotu 240 (F0h) a 5. To je dohromady 245, tedy hexadecimálně F5h. Když je budeme vnímat jako čísla se znaménkem, tak sčítáme -16 (F0h) a +5. Výsledek je -11, což je hexadecimálně F5h.

Předposlední řádek je podobný: při sčítání bez znaménka je FFh+01h=100h, což se do osmi bitů nevejde, máme tedy výsledek 00 a nastavený přenos (1). Pokud sčítáme se znaménkem, sčítáme -1 (FFh) a +1 a výsledek je – opět nula!

To, jestli pracujeme s čísly se znaménkem nebo bez znaménka, si musíme určit coby programátoři sami. Procesor je zpracovává stále stejně a je jen na nás, jak je interpretujeme. Jen je důležité je interpretovat vždy stejně.

ADI

Často potřebujeme přičíst nějakou předem známou konstantu. Pomocí ADD bychom si ji museli nejprve uložit do některého registru, a ten pak přičíst. Naštěstí to jde rychleji, pomocí jedné instrukce ADI. Ta má jediný parametr, a tím je osmibitová konstanta. Tu přičte k registru A. Zbytek, tedy nastavování příznaků apod., platí stejně jako u instrukce ADD.

ADC

Funguje stejně jako instrukce ADD, ale k výsledku přičte ještě hodnotu příznaku CY. Hodí se to například při sčítání větších čísel. Představme si, že máme dvě šestnáctibitová čísla, jedno v registrech BC, druhé v registrech DE, a chceme je sečíst a výsledek uložit do registrů BC. Takhle jednoduše to nejde, žádnou instrukci na to nemáme, takže to musíme udělat krok po kroku. Nejprve si sečteme čísla na nižších pozicích (C + E) a výsledek uložíme do C. Ovšem pokud součet těchto číslic bude větší než 255, tak musíme při sčítání vyšší pozice přičíst (přenesenou) jedničku! Což je bez problémů, protože, jak víme: ADD nastaví správně příznak CY, a ADC ho dokáže započítat. Součet tedy naprogramujeme třeba takto:

Naštěstí instrukce MOV nijak neovlivňuje příznaky, takže stav příznaku CY tak, jak ho nastaví instrukce ADD, se až do provedení instrukce ADC nezmění.

Funguje to? Ověříme v emulátoru! Sečteme si čísla 1000 a 2000 (03E8h a 07D0h), výsledek by měl být 3000 (0BB8h)… Všimněte si, že při součtu nižších řádů (E8h+D0h) je nastaven bit přenosu, protože výsledek je větší než FFh.


ACI

Jako má ADD své ADI, tak má ADC své ACI. K reistru A přičte zadanou konstantu a hodnotu příznaku CY.

SUB, SUI

Instrukce SUB od hodnoty v registru A odečte hodnotu zadaného registru a výsledek uloží do A. SUI dělá totéž, ale s osmibitovou konstantou. Pokud je výsledek menší než 0, tak se pokračuje od FFh dolů (-1 = FFh, -2 = FEh, …) a je nastaven příznak CY, který má tentokrát význam „výpůjčky“ (borrow).

SBB, SBI

Totéž jako SUB, SUI, ale tentokrát od výsledku odečte 1, pokud je nastaven příznak CY.

CMP, CPI

Tyto instrukce porovnají obsah registru A s jiným registrem (CMP) nebo konstantou (CPI) a nastaví příznakové bity takto:

Porovnání S Z CY
A=n 0 1 0
A>n 0 0 0
A<n 1 0 1

Podmíněné instrukce skoku se pak mohou podle těchto hodnot rozhodnout.

Zajímavost: Instrukce CMP a CPI vnitřně dělají totéž jako instrukce SUB, SUI, tedy odečtou od A hodnotu parametru, nastaví příznaky, ale výsledek neuloží do A, ale zahodí ho.

INR, DCR

Velmi častá operace je zvýšení hodnoty o 1 nebo naopak odečtení 1. Vyšší jazyky, které vyšly z jazyka C, na to mají i operátory „++“ a „–„. INR přičte k registru 1, DCR odečte 1. Instrukce ovlivní příznaky S, Z, AC a P, CY ponechá tak jak je (v tom se liší od ADI 1 / SUI 1)

INX, DCX

INR a DCR pracují s osmibitovým registrem, INX a DCX pracují s dvojicí registrů, jako by byl jeden šestnáctibitový. Parametrem může být B, D, H nebo SP.

DAD

Sčítání v šestnácti bitech. K obsahu registrů HL přičte BC, DE, HL nebo SP.

DAA

Tahle instrukce souvisí s čísly ve formátu BCD. Jen ji tu takhle zmíním, že existuje, a její popis si nechám na jindy, adekvátně jejímu významu…

A jak se tedy násobí a dělí? Dostaneme se k tomu, nebojte, ale teď si odskočíme. Jump!

Příspěvek byl publikován v rubrice 8080. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *