Instrukce 6502 – přesuny

Instrukční soubor 6502 začneme probírat od instrukcí, které přesouvají data.

Už jsem zmiňoval, že na rozdíl od 8080, kde se liší mnemotechnický zápis instrukcí pro přesuny mezi registry od instrukcí pro přesun z/do paměti (a tam se navíc rozlišuje, zda je adresa uložená v registrech, nebo zapsaná přímo), vystačí si 6502 s několika málo instrukcemi, které přesunou data z/do registru, a to, odkud (nebo kam) se přesouvá, je určeno adresním módem. Základních instrukcí je šest: LDA, LDX, LDY, STA, STX, STY. Trojice LD* (LOAD) přesouvá do registrů (A, X, resp. Y), instrukce ST* (STORE) naopak data z registrů ukládá.

LDA

přesune operand do registru A. Na této instrukci jsme si minule ukazovali adresní módy, její funkce je tedy jasná. Můžeme ji použít s následujícími módy:

 • imm: LDA #nn – přesune do registru A přímo hodnotu nn (jednobajtové číslo)
 • zp: LDA nn (nebo LDA *nn) – přesune do registru A hodnotu na adrese 00nn
 • zpx: LDA nn,X (nebo LDA *nn,X) – dtto jako předchozí, ale k nn je přičten obsah registru X
 • abs: LDA nnnn – přesune do registru A hodnotu na adrese nnnn (adresa je 16bitové číslo)
 • abx: LDA nnnn,X – dtto jako předchozí, ale k adrese se přičítá obsah registru X
 • aby: LDA nnnn,Y – dtto jako předchozí, ale k adrese se přičítá obsah registru Y
 • izx: LDA (nn,X) – nepřímé adresování operandu, viz adresní módy
 • izy: LDA (nn),Y – nepřímé adresování operandu, viz adresní módy

Všimněte si, že nelze použít mód zpy (tedy zero page s indexací přes Y). Zde je malá ukázka chování těchto instrukcí (pokud jste se ještě s embedovanou verzí assembleru ASM80 nesetkali, tak vězte, že kód kliknutím na COMPILE přeložíte, kliknutím na EMULATOR se otevře emulační okno, kde je možné kód procházet a sledovat, jak se mění obsah paměti či hodnoty v registrech)

(V kódu jsem použil instrukci LDX #2, která – analogicky – naplní registr X hodnotou 2)

Jeden zajímavý detail, který může člověka, co přechází ze světa procesorů 8080, zarazit, splést a škaredě překvapit: instrukce LDA (i LDX, LDY a další) mění příznaky Z a N, tedy pokud je přenášená hodnota nulová, nastaví Z, pokud je záporná (=nejvyšší bit je 1), nastaví příznak N. O příznacích budeme teprve mluvit, ale tato zvláštnost, tj. že příznaky ovlivní i některé instrukce pro přenos dat, je natolik důležitá, že ji zmiňuju už teď.

LDX

Analogicky k LDA pracuje tato instrukce s registrem X. Oproti LDA můžete použít jen následující adresní módy:

 • imm: LDX #nn – přesune do registru X přímo hodnotu nn (jednobajtové číslo)
 • zp: LDX nn (nebo LDX *nn) – přesune do registru X hodnotu na adrese 00nn
 • zpy: LDX nn,Y (nebo LDX *nn,Y) – dtto jako předchozí, ale k nn je přičten obsah registru Y. POZOR – nelze použít mód zpx!
 • abs: LDX nnnn – přesune do registru X hodnotu na adrese nnnn (adresa je 16bitové číslo)
 • aby: LDX nnnn,Y – dtto jako předchozí, ale k adrese se přičítá obsah registru Y. POZOR – nelze použít mód abx!

LDY

Instrukce je obdobná předchozí, ale u indexovaného přístupu zase nedokáže použít obsah registru Y, tj. naopak umožňuje pouze zpx a abx.

 • imm: LDY #nn – přesune do registru X přímo hodnotu nn (jednobajtové číslo)
 • zp: LDY nn (nebo LDY *nn) – přesune do registru X hodnotu na adrese 00nn
 • zpx: LDY nn,X (nebo LDY *nn,X) – dtto jako předchozí, ale k nn je přičten obsah registru X. POZOR – nelze použít mód zpy!
 • abs: LDY nnnn – přesune do registru Y hodnotu na adrese nnnn (adresa je 16bitové číslo)
 • abx: LDY nnnn,X – dtto jako předchozí, ale k adrese se přičítá obsah registru X. POZOR – nelze použít mód aby!

STA, STX, STY

Ukládací instrukce, které přenášejí data v opačném směru než jejich LD* obdoby. Dovolují stejné adresní módy jako odpovídající LD instrukce, s jednou výjimkou: nelze použít mód imm. Dává to smysl, protože nelze uložit hodnotu z registru do konstanty. Instrukce STX a STY navíc neumožňují použít mód „absolutní indexovaný“ (abx,aby). Instrukce ST* navíc nemění stav příznaků. Pro úplnost jen doplním seznam možných adresovacích módů:

 • STA: zp, zpx, abs, abx, aby, izx, izy
 • STX: zp, zpy, abs
 • STY: zp, zpx, abs

Přesuny

Tím jsme si prošli šest základních instrukcí pro přesun mezi registry a pamětí. Ve světě 8080 by jim zhruba odpovídaly instrukce MVI, MOV r,M, MOV M,r. Pro přesun mezi jednotlivými registry je k dispozici série instrukcí T** (Transfer)

TAX, TXA, TAY, TYA

Čtveřice instrukcí, která kopíruje hodnotu mezi akumulátorem a registry X,Y. Adresní mód je implicitní, tj. instrukce sama ví, odkud se má kam co přesouvat a nepotřebuje žádné další informace. TAX přesouvá hodnotu z registru A do X, TAY analogicky do registru Y, TXA přesouvá z registru X do registru A, TYA z registru Y do registru A. Na přímé přesuny mezi registry X a Y instrukce nejsou. Všechny čtyři navíc, podobně jako LD*, ovlivňují příznaky N a Z.

TSX, TXS

TSX vezme hodnotu registru SP (ukazatel zásobníku) a zkopíruje ji do registru X. Přitom nastaví příznaky N a Z podle přenášené hodnoty. TXS naopak přesune hodnotu z registru X do registru S a příznaky nemění.

Zásobník

Už jsem zmiňoval, že procesor 6502 má ukazatel zásobníku (SP) pouze osmibitový. Adresa v paměti je napevno v první stránce, tedy na adresách 0100h – 01FFh. Zásobník stejně jako u 8080 roste směrem k nižším adresám. Pokud je ukazatel roven 0 a vy uložíte další hodnotu, zapíše se na adresu 0100h a SP se sníží o 1, tedy na FFh. Což znamená, že další ukládání přepíše hodnotu na adrese 01FFh!

PHA, PLA

PUSH A, resp. POP A – PHA uloží hodnotu z registru A do zásobníku, tj. na adresu (0100h+SP) a sníží hodnotu SP o 1. PLA funguje analogicky v opačném směru, tj. zvýší hodnotu SP o 1 a do registru A uloží obsah z adresy (0100h+SP). Navíc nastaví příznaky N a Z.

PHP, PLP

Obdoba předchozích dvou instrukcí, ale nepracuje se s hodnotou registru A, ale s registrem P (příznakový registr). PHP uloží na zásobník obsah příznakového registru, PLP naopak ze zásobníku takovou hodnotu přečte (a, logicky, změní hodnoty všech příznaků).

Shrnutí

Probrali jsme instrukce, které u procesoru 6502 přenášejí data. Na jednu stranu mají poměrně bohaté možnosti, na druhou stranu „ne všechno lze použít se vším“ (LDX například dokáže použít absolutní adresu s indexem Y, STX ne), adresní mód zpy funguje jen u instrukcí LDX, STX (ano, jen u těchto dvou, u žádných jiných se s tímto módem už nesetkáme)… Navíc je potřeba mít na paměti, že instrukce, které přenášejí hodnotu do registru A, X, Y, taky nastavují příznaky N a Z. No a v neposlední řadě dostává ortogonalita na zadek u instrukcí přesunů – hodnotu z registru X do registru Y nepřesunete napřímo, do zásobníku můžete uložit jen registr A (a příznak), pokud chcete uložit X, Y, musíte přes registr A, a pokud chcete nastavit hodnotu ukazatele zásobníku, musíte k tomu zase využít registr X, nemůžete použít A (tady bych si tipnul historický vliv předchůdce 6800, kde SP a X byby oba šestnáctibitové).

Příspěvek byl publikován v rubrice 6502. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *