Instrukce 6502 – aritmetika

V tomto díle konečně donutíme procesor 6502 něco spočítat.

Když jsem v minulých dílech naznačoval, že to s ortogonalitou instrukční sady procesoru 6502 není, ani přes velké množství adresních módů, moc slavné, tak věřte, že jsem si to nejhorší šetřil až na závěr.

INC, DEC

Nejjednodušší aritmetické instrukce jsou inkrement a dekrement, tedy přičtení jedničky a odečtení jedničky. 6502 má k tomu účelu instrukce INC a DEC. Tyto instrukce zvýší (INC) nebo sníží (DEC) obsah paměťové buňky o 1. Můžete je použít s následujícími adresními módy:

  • abs: INC 1234h – zvýší obsah buňky na adrese 1234h o 1
  • zp: INC 12h – zvýší obsah buňky na adrese 0012h o 1
  • abx: INC 1234h,X – zvýší obsah buňky na adrese (1234h + X) o 1
  • zpx: INC 12h,X – zvýší obsah buňky v nulté stránce paměti na adrese (12h+X) o 1 (nezapomeňte, že nultá stránka má vždycky horní byte adresy rovný 0, pokud tedy bude v X hodnota FFh, nebude se pracovat s adresou 0111h, ale 0011h!)

Totéž pro instrukci DEC.

INX, INY, DEX, DEY

Obdoba instrukcí INC, DEC, ale místo obsahu paměti se pracuje s registry X (INX, DEX) a Y (INY, DEY).

Instrukce inkrementu a dekrementu nastavují podle výsledku operace příznaky N a Z.

Možná jste si všimli, že jsem v seznamu neuvedl instrukce, které inkrementují/dekrementují obsah akumulátoru A. Neuvedl jsem je, protože je procesor 6502 nemá.

ADC, SBC

Sčítání a odčítání 6502 samozřejmě obsahuje. ADC (Addition with Carry) přičte parametr a hodnotu příznaku C k registru A a výsledek ponechá v registru A. SBC (Subtraction with Carry) odečte od obsahu registru A parametr a negaci příznaku C a výsledek uloží do registru A.

Co z toho vyplývá? Zaprvé: 6502 vždycky uvažuje stav příznaku C (přenos). Neexistuje instrukce pro sčítání nebo odčítání, která by jeho stav ignorovala. Pokud chceme „jen“ sčítat dvě čísla, je potřeba předtím nastavit C na nulu instrukcí CLC, jinak bude výsledek o 1 vyšší. Pokud výsledek sčítání přeteče 255, bude C=1, jinak zůstane nulový.

U instrukce pro odčítání platí přesný opak – pokud chceme zanedbat přenos, musíme příznak nastavit na 1 (instrukcí SEC). Pokud výsledek při odčítání podteče nulu (výsledkem je záporné číslo), bude příznak C roven 0, jinak 1.

A tak se může stát, pokud neošetříte příznaky správně, že dvojice instrukcí ADC #1, SBC #1 ve skutečnosti dělají věci nečekané. Viz následující kód – sledujte instrukce a výsledek v registru A:


Adresní módy těchto instrukcí jsou stejné jako např. u instrukce LDA, tedy:

  • imm – přímý operand: ADC #1 přičte 1
  • abs, zp – přímo zadaná adresa, buď plná, nebo v zero page
  • abx,aby – absolutní adresa, zvýšená o obsah registru X či Y
  • zpx – adresa v zero page, indexovaná přes registr X
  • izx, izy – nepřímo adresovaný operand (viz adresní módy)

Porovnání – CMP

Instrukce CMP porovná hodnotu v registru A s operandem. Vnitřně funguje tak, že od hodnoty v registru A odečte hodnotu operandu, podle výsledku nastaví příznaky N, Z a C a výsledek zahodí.

Mohou nastat tři situace, které si ukážeme v následující tabulce:

Situace N Z C
A = operand 0 1 1
A > operand 0 0 1
A < operand 1 0 0

(Hodnoty uvažujeme jako čísla bez znaménka)

Instrukce CMP nabízí stejné adresační možnosti jako instrukce ADC či SBC.

CPX, CPY

Podobně jako existují obdoby instrukcí INC a DEC pro práci s registry X a Y, tak i CMP má obdoby CPX a CPY. Liší se od CMP tím, že neporovnávají operand s hodnotou registru A, ale s registrem X, resp. Y. CPX a CPY mají jen tři adresní módy: přímý operand (imm), absolutní adresa (abs) nebo adresa v nulté stránce (zp).

Příspěvek byl publikován v rubrice 6502. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *