Upozornění!

Milí čtenáři, právě v těchto dnech se začala sázet moje druhá kniha s pracovním názvem Porty, bajty, osmibity. Tato kniha volně navazuje na předchozí knihu Hradla, volty, jednočipy. Tentokrát si společně postavíme jednoduché počítače v duchu 80. let s reálnými osmibitovými procesory 8085 (vylepšený 8080), 65C02 (vylepšený 6502) a 6809.

Kniha obsahuje nejen vysvětlení principů a postupů, jak takový jednoduchý počítač postavit, ale i revidované a rozšířené lekce programování v assembleru. Všem zájemcům o důkladné seznámení se s programováním osmibitových procesorů „ve strojáku“ proto chci tuto knihu doporučit.

Sledujte prosím stránky knihy, kde se dozvíte více informací o vydání.

Koho ještě v roce 2014 zajímá assembler starých osmibitových procesorů Z80, I8080, 6502 a podobných?

Pokud mezi ně patříte, jste na správném místě. Postupem času tady vznikne tutoriál pro jednotlivé procesory. Pokud se ujme, přidám i další, novější (PIC, ARM, AVR), ale zatím bych rád zůstal u té klasiky. Předpokládám, že víte, co je bit, bajt, co je šestnáctková soustava a podobné věci. To tady opravdu probírat nechci a nebudu. Začneme až od architektury mikroprocesoru. Stranou nechám i hardware, problematiku připojení do systému, časování a další věci, spojené s fungováním procesoru (třeba přerušovací systém) a budu se věnovat téměř výhradně programování v assembleru a strojovému kódu.

 1. Základní pojmy
 2. 8080 – architektura
 3. Základy assembleru
 4. 8080 – první program
 5. Instrukce 8080 – adresní módy a registry
 6. Instrukce 8080 – přesuny dat
 7. 8080 – příznaky a zásobník
 8. Instrukce 8080 – aritmetika
 9. Instrukce 8080 – skoky
 10. Instrukce 8080 – rotace
 11. 8080 – násobení
 12. Instrukce 8080 – logické operace
 13. Instrukce a operační kód
 14. 8080 – Ahoj světe
 15. Pseudoinstrukce
 16. BCD a přerušení
 17. Instrukce 8080 – práce s periferiemi
 18. Trocha assemblerové teorie
 19. 8080 – algoritmy 1
 20. Srovnání architektur 8080 a 6800
 21. Architektura 6502
 22. Adresní módy 6502
 23. Instrukce 6502 – přesuny
 24. 6502 – příznaky a instrukce pro práci s nimi
 25. 6502 – přerušovací systém
 26. Instrukce 6502 – skoky a podprogramy
 27. Instrukce 6502 – aritmetika
 28. Instrukce 6502 – logické a bitové operace
 29. 6502 – algoritmy sčítání a násobení
 30. 6502 – Ahoj, světe…
 31. 6502 – !etěvs ,johA
 32. 6502 – čtení kláves a pořádek v kódu

Autor děkuje všem, kdo přispěli k sepsání tohoto kurzu radou, námětem, připomínkou nebo faktickou opravou. Jmenovitě pak především Romanu Bórikovi, který pečlivě pročetl jednotlivé kapitoly, upozornil na překlepy, nejasnosti a chyby a přispěl mnoha cennými radami!

Komentáře nejsou povoleny.